Privacybeleid

Bestrijding Wespennest is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Dit privacy statement is van toepassing op alle klanten die een bestelling plaatsen of contact opnemen via deze website. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Bestrijding Wespennest. 

Bestrijding Wespennest houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Contactgegevens:
https://bestrijdingwespennest.nl
Spechtstraat 34
3853VC Ermelo
06 – 15 86 34 15

 

Bestrijding Wespennest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bestrijdingwespennest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Bestrijding Wespennest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Bestrijding Wespennest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bestrijding Wespennest tussen zit. Bestrijding Wespennest gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:
– WordPress
– Woocommerce

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Bestrijding Wespennest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
* Voor en achternaam – maximaal 1 jaar , tenzij u klant wordt.
* Telefoonnummer – maximaal 1 jaar, tenzij u klant wordt.
* E-mailadres – maximaal 1 jaar, tenzij u klant wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Bestrijding Wespennest verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Bestrijding Wespennest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bestrijding Wespennest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@bestrijdingwespennest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bestrijding Wespennest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Bestrijding Wespennest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bestrijdingwespennest.nl

Waarom een wespennest laten verwijderen door ons? 

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van ongediertebestrijding en andere multidiensten. Als onderdeel van MMD Multidiensten zijn wij een professionele partij die staat voor goede service en aantrekkelijke tarieven.

U wilt natuurlijk niet te veel geld kwijt zijn aan het laten verwijderen van een wespennest. Tegelijkertijd wilt u het liever vandaag nog laten verwijderen dan morgen. Wij begrijpen dit volledig en zijn hierop ingesteld. Wij hanteren flexibele en snelle oplossingen tegen hele aantrekkelijke prijzen. 

Wij garanderen volledige tevredenheid en zijn centraal in Nederland gevestigd, in Ermelo op de Veluwe. We zijn landelijk werkzaam, hoewel het grootste gedeelte van onze klanten uit deze regio komt (Harderwijk, Putten, Nijkerk, Nunspeet, Apeldoorn etc.). We werken zowel voor particulieren als bedrijven en werken in principe landelijk.

Vrijblijvend contact opnemen

Bestrijding Wespennest (MMD Multidiensten)

Spechtstraat 34
3853 VC Ermelo

info@bestrijdingwespennest.nl
06 15863415

Openingstijden: 
Ma – za: 08:00 – 18:00